דגשים למנהלים ועובדים בהפעלת מדיניות עבודה מרחוק אל מול הרשת הארגונית

הרשות להגנת הפרטיות ("הרשות") פרסמה ביום 24.3.2020, מסמך דגשים למנהלים ועובדים בהפעלת מדיניות עבודה מרחוק אל מול הרשת הארגונית ("המסמך"), שמטרתו לספק דגשים ‏ביחס להתנהלות‏ ‏של ‏ארגונים המאפשרים עבודה מרחוק אל מול הרשת הארגונית ו‏של ‏פרטים מחוץ לכותלי ‏הארגון. הדגשים האמורים מקבלים משנה תוקף בעת הזו, שעה שארגונים ‏רבים במשק ‏פעלו ‏במהירות ‏על ‏מנת ‏לאפשר ‏לעובדיהם ‏עבודה ‏מרוחקת לרבות‏ ממחשבים ‏ביתיים.
להלן סקירה תמציתית של מספר כללים שהרשות מציינת שחשוב לקיים, וכן תובנות שלנו בקשר אליהם.
למזכר המלא לחצו כאן