פרטיות בכניסה למקומות עבודה ומסחר במסגרת התמודדות עם נגיף הקורונה

לאור החזרה ההדרגתית של המשק לתנאי שגרה וחידוש פעילותם של מקומות עבודה ומסחר רבים, נדרשים מקומות עבודה ומסחר מסוימים לבדוק את הנכנסים בשעריהם ולמנוע את כניסתו של מי שנתפס כבעל פוטנציאל לסכן אחרים. זאת לשם מניעת התפשטות נגיף הקורונה.

היות ומצב זה טומן בחובו אפשרות לפגיעה בפרטיות, הרשות להגנת הפרטיות פרסמה ביום 1.5.2020, מסמך שמטרתו להבהיר ולחדד את הכללים המרכזיים בהיבטי הגנת הפרטיות הנוגעים למצב זה, ולהמליץ לציבור, לגופים הציבוריים ולגורמים הפרטיים כיצד לפעול בעניין.

למזכר המלא בנושא לחצו כאן.