הגנת הפרטיות בעקבות התפשטות נגיף הקורונה

הרשות להגנת הפרטיות ("הרשות") פרסמה ביום 23.3.2020, מסמך שאלות ותשובות בנושא הגנת הפרטיות בעקבות התפשטות נגיף הקורונה ("המסמך") שמטרתו להציג לציבור, לגופים ציבוריים ולגורמים פרטיים (ובראשם מעסיקים) דגשים  להגנת פרטיות בעת הזו.

להלן סקירה תמציתית של חלקים נבחרים במסמך, וכן תובנות שלנו בקשר אליהם. לחצו כאן למזכר המלא.