הוראות פיננסיות בעקבות התפשטות נגיף הקורונה

ההנחיות המשתנות חדשות לבקרים, משליכות באופן משמעותי על המשק ועל המערכת הכלכלית. בין היתר נגרמו קשיים תזרימיים למשקי בית ולעסקים רבים.

בנק ישראל, רגולטורים פיננסיים והממשלה נוקטים בצעדים שונים במטרה למנוע את החרפת המצב לאור התפשטות הנגיף. לנוכח כך, בנק ישראל הקים דף שמרכז את כל המידע שפרסם בנושא. לחצו כאן לדף בנק ישראל.
בנוסף, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון הקימה גם היא דף המרכז את כל המידע שפורסם בנושא, המתעדכן מעת לעת. לחצו כאן לעמוד הרשות.
מזכר זה סוקר את עיקרי הצעדים שננקטו בקשר עם הצרכנים, המגזר העסקי והבנקים, העולים ממסמכים אלו.

למזכר המלא לחצו כאן.