הפעילות בענף הנדל"ן ובתחום התכנון ובניה בצל הקורונה

משבר הקורונה משפיע רבות על המשק הישראלי, כאשר ננקטים צעדים משמעותיים ומוטלות מגבלות שונות בניסיון למנוע את התפשטות הנגיף.

בימים מאתגרים אלו, ענף הנדל"ן ותחום התכנון והבניה ממשיכים לתפקד בכפוף להנחיות ולאילוצים אשר מתעדכנים ברמה היום-יומית.

במציאות הנוכחית נוצר מצב מעט אבסורדי בו ענף הבניה ממשיך לפעול אך התכנון והרישוי פועלים באופן מוגבל, כאשר התוצאה הישירה של העיכובים בהליכי התכנון והרישוי עלולה לייצר משבר חמור בהמשך, שיתבטא בעומס חריג על רשויות התכנון ובהתארכותם של הליכי התכנון. בסופו של דבר ובאופן טבעי, נראה שמצב זה עשוי לגרור עמו גם עיכובים רבים בהתחלות הבניה ולפגוע בענף בכללותו.

לעדכון קצר, נכון ליום 22.3.2020, לגביי הפעילות הנוכחית בתחום, על-פי מידע שפורסם ועל-פי מידע שנמסר למשרדנו באופן פרטני לחצו כאן.

אנו נמצאים עם היד על הדופק, עוקבים מקרוב אחר השינויים וההתאמות, וערוכים לעדכן וללוות אתכם באופן שוטף.