דחיית דוחות רבעון ראשון והקלות נוספות של רשות ניירות ערך

לאור התפשטות נגיף הקורונה, משרד הבריאות קובע מידי יום הנחיות חדשות למניעת הדבקה בנגיף ולהאטת התפשטותו. הנחיות אלו משליכות על המשק ועל המערכת הכלכלית, כך שהפעילות הכלכלית נפגעה קשות, ובין היתר נגרמו קשיים תזרימיים למשקי בית ולעסקים רבים.

הרגולטורים הפיננסיים והממשלה נוקטים בצעדים שונים במטרה למנוע את החרפת המצב. רשות ניירות ערך, רשות שוק ההון ובנק ישראל פרסמו בימים האחרונים שורת הקלות שנועדו להקל על פעילות התאגידים המדווחים, הבנקים, הגופים המוסדיים ועל הציבור, וזאת לאור התמשכות מצב החירום.

בין היתר, רשות ניירות ערך האריכה את תוקפם של תשקיפי מדף ודחתה את המועד האחרון להגשת דוחות רבעון ראשון 2020.

למזכר המלא הסוקר את הקלות רשות ניירות ערך לתאגידים לחצו כאן.