הקלות רשות ני"ע והשלכות נוספות על חברות ציבוריות ותאגידים מדווחים

אתמול, 16 במרץ 2020, פרסם סגל רשות ניירות ערך (להלן: "הרשות") הקלות לחברות המפוקחות על ידי הרשות, וזאת על רקע הנחיות הממשלה מיום 14.3.2020 בעניין התפשטות נגיף הקורונה, כמפורט להלן:

מתן ארכה של 30 יום לתאגידים מדווחים לפרסום הדוח התקופתי לשנת 2019, עד ליום 30.4.2020. חברות הבוחרות ליישם את הארכה בפרסום הדוח התקופתי לשנת 2019 נדרשות לפרסם דוח מיידי למשקיעים במועד קבלת ההחלטה שלא להגיש את הדוח עד המועד הרגיל או עד יום 31.3.2020, לפי המוקדם מביניהם. חשוב לציין כי הרשות לא סייגה את הארכה לחברות שנתקלו בקשיים בהגשת הדוחות השנתיים אלא מדובר בהחלטה רוחבית. משכך, מומלץ להתייעץ עמנו לגבי אופן קבלת ההחלטה (איזה אורגן נדרש לאשר אותה) ומהם השיקולים שראוי להביא בחשבון בעת החלטה על דחייה כאמור. למעבר להודעת הרשות בנושא זה לחץ כאן.

פרסום הבהרה בדבר אפשרות ביצוע רכישות של ניירות ערך על ידי החברה או בעלי שליטה לאחר פרסום מידע כספי מקדים. בהתאם להנחיות הרשות, ניתן לבצע עסקאות רכישה עצמית טרם פרסום הדוחות הכספיים אם התאגיד פרסם דוח מקדים בו נכללו הנתונים הכספיים העיקריים בהתאם לעמדת הרשות [1], תוך שהוא מוודא שאין בידיו מידע מהותי אחר שטרם פורסם. לאור האפשרות לדחות את מועד הגשת הדוח השנתי לסוף אפריל יש חשיבות רבה לאפשרות זו. מוצע להתייעץ עימנו בנושא זה. למעבר להודעת הרשות בנושא זה לחץ כאן.
[1] לעמדת רשות 105-26 בדבר אפשרות לפרסום מידע מקדים ערב הנפקה לחץ כאן.

פרסום הבהרה בדבר האפשרות לקיים אסיפות כלליות וישיבות דירקטוריון באמצעים  טכנולוגיים לפגישות מרחוק – לעניין זה נציין כי יש לבדוק בתקנון החברה האם הוא מאפשר ביצוע פגישות מרחוק שכן אם לא, מוצע להתייעץ עמנו בנושא. למעבר להודעת הרשות בנושא זה לחץ כאן.

הרחבת אפשרות לקיום עסקאות מתואמות בקרנות סל גם אל מול מי שאינו מנהל כספי אחרים.

גמישות בנושא תיעוד שיחות ייעוץ השקעות, מתן ארכה למנהלי תיקים ויועצי השקעות במועד פרסום הדוח השנתי בנוגע להון עצמי וביטוח לשנת 2019 לתקופה של 60 יום ומתן הקלות בדיווח למנהלי קרנות נאמנות.

חברות עם קושי תזרימי לאור המצב:

בשל משבר הקורונה, לאור ירידה חדה בהכנסות ו/או פגיעה חריגה בשווי בטוחות סחירות, חברות עשויות למצוא עצמן עם קושי זמני לעמוד בתשלומי פירעון קרובים לבנקים או למחזיקי אג"ח ו/או במצב של הפרת אמות מידה פיננסיות. נציין כי יו"ר הרשות, ענת גואטה, הודיעה כי היא מעודדת את כל הגורמים הרלוונטיים לפתוח בדיאלוג לבחינת השלכות המשבר ולשם מציאת פתרונות מימוניים מתאימים לצליחת המשבר לטובת ציבור המשקיעים והחברות כאחד.

אם נקלעתם לקושי שכזה הנכם מוזמנים להיוועץ עם ד"ר איתי הס ממשרדנו המתמחה בהבראת חברות (לשעבר היועץ המשפטי בכנ"ר) (לפרטים לחצו כאן) ועמנו, בקשר עם האפשרויות העומדות בפניכם.

מידע נוסף ניתן למצוא באתר רשות ניירות ערך – לחצו כאן.