הקלות רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון בעקבות נגיף הקורונה

בדומה לרשויות אחרות, גם רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון ("רשות שוק ההון") הוציאה הקלות ייחודיות לתקופה הקורונה. אשר מטרתן להקל על הצרכן, להקל על פעילות הגופים המוסדיים, וכן להקל על יכולת ההשקעה של המוסדיים, בין השאר כדי לסייע לפעילות שוק ההון.

בהודעת רשות שוק ההון צוין כי היא פועלת בשיתוף פעולה עם גורמים נוספים לגיבוש מספר תכניות רחבות השפעה על שוק ההון וההשקעות בישראל, ככל שיוחמרו השלכות האירועים הנובעים ממגפת הקורונה. תכניות אלה צפויות להתפרסם בהמשך.

למזכר המלא הסוקר את הקלות רשות שוק ההון לחצו כאן