השפעות משבר הקורונה על תחום התכנון והבניה: הנחיות מינהל התכנון ותקנות שעת חירום

בימים האחרונים פרסם מינהל התכנון שורת הודעות והנחיות באשר לפעילות המתקיימת בעת המשבר הנוכחי.

לצד הפרסומים, אושרו תקנות שעת חרום (נגיף הקורונה החדש) (דחיית מועדים בענייני תכנון ובנייה ותנאים למתן תעודת גמר), תש"ף-2020.

בהמשך למזכר הקודם שפורסם בענייני תכנון ובניה ונדל"ן, ריכזנו עבורכם סקירה תמציתית של ההנחיות והתקנות.

למזכר המלא לחצו כאן.