עדכון המגבלות החלות על פתיחת בתי עסק ומקומות עבודה

 

בהחלטת ממשלה מיום 19.4.2020, הוחלט להקל על המגבלות החלות על הפעלת בתי עסק ומקומות עבודה.

במזכר זה יפורטו ההקלות, משמעות "התו הסגול" והתנאים המאפשרים פתיחת בתי עסק ומקומות עבודה כפי שפורטו בתקנות.

למזכר המלא לחצו כאן.