עדכון תקנות לשעת חירום - מגבלות נוספות על הפעלת בתי עסק ומקומות עבודה

בעקבות החלטת הממשלה להחמיר את המגבלות החלות על הפעלת בתי עסק ומקומות עבודה, התעדכנו תקנות החירום.

אנו עם היד על הדופק כל העת, ובמזכר זה נפרוט את התקנות החדשות ובאיזה אופן הן משפיעות על הפעלת מקומות עבודה.

.למזכר המלא לחצו כאן