ביצוע עסקאות מכר מרחוק

נוכח התרחבותו הגוברת של נגיף הקורונה, חובת הבידוד המוטלת על רבים מצרכני ישראל וההימנעות של רבים מהתקהלויות במקומות מסחר, אנו צופים כי שוק הצרכנות יעשה שימוש גובר אף ביתר שאת בעסקאות מכר מרחוק כהגדרתן בסעיף 14ג(ו) לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 וזאת בדומה להתפתחות בתחום האונליין שארעה בנסיבות דומות, בעת התפרצות נגיף הסארס בשנת 2003. בהתאם לכך, קיבצנו עבורכם מספר נקודות מרכזיות הכרוכות בהתקשרויות אשר נעשות מרחוק ו"ללא נוכחות משותפת של הצדדים לעסקה". לקריאת המזכר המלא לחצו כאן