רשות החשמל - עדכונים דחופים למשק בעקבות מעבר למשק שעות חירום

על רקע התפשטות נגיף הקורונה בארץ ובעולם, פרסמה רשות החשמל בימים האחרונים שורת הודעות שנועדו להקל על צרכנים ויצרני חשמל פרטיים.

לצד פרסומי הרשות, פורסמו גם תקנות שעת חירום המגבילות את מספר העובדים שישהו בו זמנית במקום העבודה. תקנות אלה אינן חלות על פעילויות שונות במשק, ביניהן פעילויות הנוגעות לתחום האנרגיה והחשמל כמפורט בהמשך מזכר זה.

כן פורסמו תקנות שעת חירום הדוחות מועדים בענייני תכנון ובנייה ותנאים למתן תעודת גמר, אשר רלוונטיות בין היתר ליזמים בתחום ייצור החשמל.

למזכר המלא לחצו כאן.